•  

     

    Testy sprawnościowe do klasy pierwszej sportowej w Szkole Podstawowej nr 2 w Otwocku odbędą się 27.08.2019 r o godz. 9:00 na boisku szkolnym.

     

    Odbędą się 4 próby sprawnościowe z Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej:

    1. Bieg 50 m – próba szybkości biegowej

    2. Skok w dal z miejsca – próba mocy ( siły nóg)

    3. Skłon tułowia w przód – próba gibkości

    4. Skłony w przód z leżenia tyłem przez 30 sek. - próba siły mięśni brzucha.

    Wyniki na podstawie punktacji ogólnej tabel dziewcząt i chłopców w wieku 7 lat zostaną przeliczone i podane w sekretariacie szkoły dnia następnego o godz. 12:00.

    W dniu rekrutacji rodzice zobowiązani są podpisać zgodę na udział dziecka w teście sprawności fizycznej oraz oświadczenie o braku przeciwwskazań medycznych do wysiłku fizycznego.

    Każde dziecko powinno już w dniu rekrutacji posiadać - Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu wystawione przez lekarza specjalistę w dziedzinie  medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, zgodnie z aktualnymi przepisami.

    Na testach sprawnościowych obowiązuje strój sportowy ( obuwie sportowe, koszulka i spodenki adekwatne do warunków pogodowych).

    Jeżeli z rożnych ważnych powodów dziecko nie będzie mogło uczestniczyć tego dnia w testach sprawnościowych prosimy poinformować o tym sekretariat szkoły.

    testy_zalacznik.odt

     

     

    BADANIA LEKARSKIE

    Od 1 marca zmiany w zakresie medycyny sportowej.

    1 marca 2019 roku weszły w życie trzy rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie przepisów dotyczących  badań  w zakresie medycyny sportowej u dzieci i młodzieży oraz młodych zawodników.

    Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej wskazuje, że zmianie ulegał zakres wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, obejmujących badania ogólne, specjalistyczne i diagnostyczne wykonywane w stosunku do dzieci i młodzieży do ukończenia 21. roku życia oraz zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia, w związku z orzekaniem o zdolności do uprawiania danego sportu.

    rozp_opieka_ambulatoryjna_klasy_sportowe(1).pdf

     

     

    Badanie lekarskie do klasy sportowej

    Uczniowie oddziałów sportowych mogą być dopuszczeni do zajęć sportowych pod warunkiem posiadania pozytywnej zgody lekarza medycyny sportowej.

    Aby uzyskać orzeczenie od lekarza medycyny sportowej w pierwszej kolejności należy zgłosić się do lekarz pierwszego kontaktu w celu uzyskania skierowania na następujące badania, badania te można także wykonać odpłatnie  bez skierowania lekarza NFZ:

    1. badanie ogólne moczu
    2. badanie ogólne krwi 
    3. Odczyn Biernackiego(OB.)
    4. poziom cukru we krwi
    5. badanie EKG z opisem (przy pierwszej wizycie w danym roku szkolnym)

     

    Z wynikami w/w badań należy zapisać się na wizytę do lekarza medycyny sportowej ,który między innymi na ich podstawie wyda zgodę na udział dziecka w zajęciach sportowych i zawodach na określony czas. zazwyczaj jest to okres 6 miesięcy lub jednego roku zaleznie od dyscypliny sportowej. Badania lekarza sportowego mogą Państwo dokonać w przychodni dla Dzieci i Młodzieży w Warszawie w Al. Wyzwolenia 20, w Ośrodku Medycyny Sportowej ul. Wawelska 5 w Warszawie lub innym oddziale NFZ , w których jest zatrudniony lekarz właściwej specjalności. Można również badanie dokonać w ramach usługi nierekompensowanej przez NFZ. 

     

    ze sportowym pozdrowieniem

    Dyrekcja Szkoły

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ireny Sendlerowej
   • sp2@oswiata-otwock.pl
   • sekretariat tel.(22) 779 32 32 sekretariat uczniowski tel. 605 834 956 sekretariat Dyrektora Szkoły tel. 605 834 900
   • ul. Poniatowskiego 47/49 05 - 400 Otwock NIP 5322071474 REGON 367997990
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Facebook