• Bezpieczeństwo danych RODO

      

     Podstawowe informacje

      

     Od dnia 25.05.2018 r. wchodzą przepisy RODO, zgodnie z którymi publikujemy podstawowe informacje dotyczące Ochrony Bezpieczeństwa Danych w naszej placówce.

      

     Administratorem danych osobowych jest 

     Szkoła Podstawowa nr 2 im. I. Sendlerowej w Otwocku reprezentowana przez Dyrektora Panią Jolantę Smuniewską.

     Obecnie Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (zgodnie z przepisami RODO) w naszej placówce od dnia 01.01.2020 jest Pani mecenas Bożenna Marchel-Potrzuska

     Telefon: 502-099-840

     e-mail: bozena_mp@poczta.onet.pl

      

     Informujemy, że:

      

     1. Odbiorcami danych osobowych są wszyscy Pracownicy Szkoły adekwatnie do zakresu obowiązków.

      

     2. Dane osobowe przetwarzane będą, w celu realizacji ustawowych i statutowych zadań Szkoły i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

      

     3. Dane osobowe przetwarzane będą w okresie niezbędnym do realizacji Państwa obsługi oraz w zgodzie z wymogami prawa.

      

     4. Zasady przetwarzania danych regulują przepisy Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. 2018 poz.1000).Okresy przechowywania danych poszczególnych kategorii regulują przepisy Ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. 2017 r., poz. 59 z późniejszymi zmianami).

      

     5. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, modyfikacji, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

      

     6. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jest to „prawo do bycia zapomnianym”). Można tego dokonać bezpośrednio w sekretariacie Szkoły.

      

     7. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

      

     8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku braku niektórych danych, nie będziemy w stanie świadczyć Państwu wszystkich usług.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ireny Sendlerowej
   • sp2@oswiata-otwock.pl
   • sekretariat tel.(22) 779 32 32 sekretariat uczniowski tel. 605 834 956 sekretariat Dyrektora Szkoły tel. 605 834 900
   • ul. Poniatowskiego 47/49 05 - 400 Otwock NIP 5322071474 REGON 367997990 Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Facebook