• Drodzy ósmoklasiści!

     •  

      CKE przygotowało specjalnie dla Was pakiet materiałów. Codziennie o godz. 9.00 pojawiać

      się będą nowe zadania z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, a

      o godz. 15.00 będziecie mogli porównać swoje rozwiązania z rozwiązaniami podanymi przez

      CKE. Zapraszam na stronę.

      https://www.cke.gov.pl 

       

      Ponadto zapoznajcie się dokładnie z informacją z MEN i CKE o próbnym egzaminie już

      30 marca, 31 marca i 1 kwietnia ok. godz. 9.00

      2020_03_26_Probny_egzamin_osmoklasisty_informacja_MEN_i_CKE.doc 

       

      Trzymamy mocno kciuki – sprawdź Swoją wiedzę i umiejętności.

       

      Jolanta Smuniewska

     • opłaty za posiłki

     • W związku z zawieszeniem działalności placówek oświatowych, uprzejmie informujemy, że zwrot opłaty za posiłki dokonywany będzie w formie odpisu należności w następnym miesiącu.

     • Dzieci uczą rodziców w domu!

     • W odpowiedzi na zaistniałą sytuację, ale także na apel Ministra Edukacji Narodowej, a przy tym chcąc zachęcić dzieci do przebywania w domu i naukę, w ramach ogólnopolskiej akcji edukacyjnej "Dzieci uczą rodziców" Centrum Rozwoju Lokalnego przygotowało serię materiałów dydaktycznych do wspólnej domowej nauki rodziców i dzieci.  W każdą środę i każdy piątek na stronie internetowej www.crl.org.pl będą ukazywać się materiały do pobrania całkowicie za darmo. Zamieszczane lekcje będą obejmować tematykę zdrowego bezpieczeństwa, zdrowego trybu życia, promocji sportu, ekologii czy historii. Zakres tematyczny i liczba lekcji będzie zależna od rozwoju sytuacji i ewentualnej decyzji co do wydłużenia okresu zamknięcia przedszkoli i szkół podstawowych.

      Zapraszamy do pobrania pierwszego pakietu materiałów pn. "Jestem bezpiecznym uczeniem, jestem bezpiecznym przedszkolakiem". W paczce znajduje się prezentacja multimedialna oraz  4 zadania do wykonania.  By zachęcić wszystkich rodziców i dzieci do wspólnej nauki Centrum Rozwoju Lokalnego informuje, że 17 marca na profilu na Facebooku (facebook.com/centrum.rozwoju.lokalnego) pojawi się konkurs, w którym do wygrania są ciekawe nagrody. By wziąć udział w konkursie będzie trzeba w komentarzu zamieścić zdjęcie/zdjęcia z wykonanymi zadaniami. Szczegółowe informacje o konkursie już we wtorek 17 marca.


      Materiały można pobrać pod adresem:

      https://crl.org.pl/2020/03/12/dzieci-ucza-rodzicow-w-domu/

     • ZAKTUALIZOWANA informacja MEN dotycząca czasowego zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

     • Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

      Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

      Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

      Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

      Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych)

      Dyrektorze,

      • zajęcia w Twojej szkole, przedszkolu, placówce będą zawieszone na 2 tygodnie;  
      • 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
      • od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;
      • poinformuj uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną o tym, jak będą wyglądały kolejne dni;
      • od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy; natomiast pracownicy administracji i obsługi normalnie świadczą pracę;
      • poinformuj niezwłocznie rodziców i nauczycieli o ograniczeniu funkcjonowania placówki. Wykorzystaj do tego dziennik elektroniczny lub inne środki komunikacji z rodzicami i nauczycielami. Wywieś informację o zawieszeniu zajęć w widocznym miejscu;
      • możesz poprosić nauczycieli o to, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;
      • w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w placówkach kształcenia ustawicznego oraz w centrach kształcenia zawodowego zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu;
      • uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;
      • od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
      • na wniosek rodzica ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z Twojej szkoły, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, masz obowiązek zorganizowania mu opieki;
      • śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj również komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej.

      W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).

      Rodzicu,

      • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
      • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
      • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
      • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
      • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
      • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

      W szczególnie uzasadnionych sytuacjach rodzic ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego może wystąpić do dyrektora szkoły, do której uczęszcza jego dziecko o zapewnienie opieki.

      Uczniu,

      • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
      • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
      • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
      • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

      Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

      Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.   

      Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

      • dziennik elektroniczny;
      • strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
      • mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

      Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

      Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

      • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
      • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

      Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

      Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

      Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

      Podstawa prawna

      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/410

       

     • Praca domowa

     • Dzień dobry,

       

      w związku z dwutygodniowym zawieszeniem zajęć lekcyjnych uczniowie będą mieli za pośrednictwem DE MANTICA zadawane prace do wykonania w ZADANIACH DOMOWYCH. Zadawane  prace nie będą zawierały nowych treści, ale będą powtórzeniem lub utrwaleniem poznanego materiału. Od poniedziałku proszę codziennie zaglądać na MANTICĘ i przekazywać dzieciom, co mają zadane. Systematyczność jest bardzo wskazana, żeby nie było zaległości.

     • Komunikat !

     • Szanowni Państwo,  W związku z decyzją Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego ogłoszoną po posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniach 12-13.03.2020 roku (czwartek, piątek) w placówkach oświatowych zostają zawieszone zajęcia dydaktyczno – wychowawcze.

       

      W szczególnie uzasadnionych przypadkach w tych dniach będą się odbywały zajęcia opiekuńcze w godz.  7:00 – 17:00 (szczegółowe informacje będą udostępniane w otwockich placówkach – telefonicznie lub na stronie www danej placówki).

       

      Od poniedziałku 16 marca 2020 roku do środy 25 marca 2020 roku szkoły i przedszkola zostają zamknięte. Rodzicom dzieci do 8 roku życia przysługuje zasiłek opiekuńczy w liczbie 14 dni na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374). Wzór oświadczenia dostępny na stronie ZUS: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia

      komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/komu-przysluguje-dodatkowy-zasilek

      opiekunczy-na-czas-opieki-nad-dzieckiem-w-zwiazku-z-zamknieciem-z-powodu-covid-19-zlobka

      klubu-dzieciecego-przedszkola-szkoly-/2537033 Apelujemy o odpowiedzialność i dopilnowanie, aby dzieci w tym czasie pozostały w domach i nie kontaktowały się z rówieśnikami i osobami starszymi. 

       

      https://otwock.pl/koronawirus-posiedzenie-gminnego-zespolu-zarzadzania

      kryzysowego,ne,mg,6,3097

       

      W przypadku wystąpienia objawów, bądź kontaktu z osobą z grupy ryzyka prosimy o kontakt z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Otwocku: tel. 22 779 48 33 w godz. 7:30-15:05 tel. 515 256 220 czynny w dni powszednie w godz. 15:05-20:00 w sobotę, niedziele i święta w godz. 10:00-15:00 Infolinia całodobowa: 800 190 590

       

      Komunikat MEN dostępny na stronie:  https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

     • Polecenia od Wojewody Mazowieckiego

     • Wojewoda Mazowiecki na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz, U. poz. 374), w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 poleca począwszy od 09.03.2020 do odwołania wstrzymanie wycieczek, wymian i wyjazdów zagranicznych oraz przyjmowania wycieczek, wymian zagranicznych na teren szkoły, przedszkola.

       

      Dyrektor Szkoły

      Jolanta Smuniewska

     • KONKURS PLASTYCZNY „WIELKANOCNE JAJKO”

     • 1. Organizator: Agata Więsik, Katarzyna Rudnicka

      2. Cel konkursu:

          - poznawanie i propagowanie tradycji  Świąt Wielkanocnych;

          - zainteresowanie sztuką ludową;

          - kształtowanie wrażliwości estetycznej;

          - prezentacja twórczości i pomysłowości.

      3. Uczestnicy konkursu: uczniowie klas I- III.

      4. Dzieci przygotowują jedno przestrzenne jajo średniej wielkości z zawieszką.

      5. Jajo powinno być wykonane z wykorzystaniem różnorodnych materiałów, np.      

          włóczki, sznurka, piór, ziarna, bibuły, farb, itp.

      6. Do jaja należy dołączyć wizytówkę z imieniem i nazwiskiem oraz klasą.

      7. Oceniane będą walory artystyczne, pomysłowość oraz samodzielność.   

      8. Prace należy składać do 27 marca 2020r. do wychowawcy.

      9. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród oraz pamiątkowych dyplomów

          odbędzie się 6 kwietnia 2020r.

     • Rodzicu

     •  

      • porozmawiaj z dzieckiem na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania;
      • zapoznaj dziecko z  instrukcją dotyczącą mycia rąk oraz innymi zasadami dotyczące higieny osobistej;
      • nie posyłaj przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola i do szkoły;
      • jeśli nie miałeś Ty ani Twoje dziecko kontaktu z osobą chorą, nie ma powodu do obaw;
      • nie organizuj wycieczek do krajów, w których wykryto ogniska koronawirusa;
      • jeżeli dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne,  bezzwłocznie powiadomił najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłosił się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego;
      • jeśli Twoje dziecko nie osiągnęło  8. roku życia, a w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły należy się Tobie zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368);
      • sprawdzaj na bieżąco komunikaty publikowane na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia. Podaj kontakt do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Numer telefonu kontaktowego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Otwocku w sprawie koronawirusa czynny w dni powszednie w godzinach: 15.05-20.00 w soboty, niedziele i święta 10.00-15.00 515-256-220

      W przypadku dodatkowych wątpliwości zadzwoń na infolinię Ministerstwa Zdrowia lub poinformuj o jej działaniu innych – tel. 800 190 590 (czynna całodobowo).

       

       

      Dyrektor Szkoły

      Jolanta Smuniewska

       

     • Wycieczka do Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL

     • W dniu 5 lutego 2020 roku uczniowie klasy 8a i 8b wzięli udział w wycieczce do Warszawy. Zwiedzili  Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL . W muzeum poświęconym żołnierzom podziemia niepodległościowego po II wojnie światowej oraz więźniom politycznym PRL młodzież usłyszała historię powstania aresztu i  zobaczyła miejsca kaźni Żołnierzy Niezłomnych. Przewodnik opowiedział o brutalnym traktowaniu i katowaniu więźniów.

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ireny Sendlerowej
    • sp2@oswiata-otwock.pl
    • sekretariat tel.(22) 779 32 32 sekretariat uczniowski tel. 605 834 956 sekretariat Dyrektora Szkoły tel. 605 834 900
    • ul. Poniatowskiego 47/49 05 - 400 Otwock NIP 5322071474 REGON 367997990 Poland
  • Galeria zdjęć

    brak danych
  • Facebook