• Dzień Matki...

     • Dzień Matki to święto obchodzone jako wyraz szacunku dla wszystkich matek. Data obchodów Dnia Matki zależy od kraju, w którym jest świętowany. W Polsce obchodzone jest 26 maja. Z tej okazji, nasi uczniowie, w ramach lekcji plastyki wykonali laurki i kwiaty dla Mam.

       

      Małgorzata Rajczykowska

      MATKA - kobieta, która kocha za nic...

      Dobra matka jest więcej warta niż stu nauczycieli. 

      Jest na świecie piękna istota, u której jesteśmy wiecznymi dłużnikami – matka.


       Jest jedna miłość, która nie liczy na wzajemność, 
      nie szczędzi ofiar, płacze a przebacza, 
      odepchnięta wraca – to miłość macierzyńska.

      Matka to osoba, która zastąpi Ci każdego ale nikt nie jest wstanie zastąpić jej.

      Dom to wcale nie są ściany i sufity i podłogi 
      ale ręce naszej mamy

      Ludzie to zawsze dzieci swoich matek. Bez matki nie ma poety, nie ma bohatera.       

     • REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ

     • Przypominamy, że 18.05.2020r. rozpoczyna się rekrutacja uzupełniająca do klas pierwszych szkół podstawowych w na nowy rok szkolny 2020/2021. Zapraszamy do składania wniosków!

     • Dyżur wakacyjny !!!

     • W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną  informacje  o dyżurze wakacyjnym otwockich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych  zostaną Państwu podane do końca maja br.

     • Wychowanie Fizyczne

     • Wychowanie fizyczne

      NASI UCZNIOWIE DOBRZE WIEDZĄ JAK AKTYWNOŚĆ I ĆWICZENIA WPŁYWAJĄ NA POPRAWĘ KONCENTRACJI, SAMOPOCZUCIA I ZDROWIA, DLATEGO CHĘTNIE SIĘ RUSZAJĄ, ROBIĄC SOBIE PRZERWY W PRACY PRZY KOMPUTERZE W CZASIE ZDALNEGO NAUCZANIA.

     • Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Jan Paweł II – widziany oczami dzieci”

     •       W dniu dzisiejszym -  18 maja obchodzimy  100. rocznicę urodzin Karola Wojtyły –  świętego Jana Pawła II. Z tej okazji został ogłoszony  w naszej szkole konkurs  plastyczny  „Jan Paweł II – widziany oczami dzieci”, w którym wzięli udział uczniowie klas 1-4.

           Z każdej klasy została wybrana najlepsza praca, za którą uczeń zdobył I miejsce, jury przyznało również wyróżnienia.

      Gratulujemy zwycięzcom i wyróżnionym !

           Nagrody rzeczowe za zajęcie I miejsca oraz za zdobycie wyróżnienia, będą przekazane w dniu zakończenia roku szkolnego.

                                                                                           Magdalena Gorska  - organizator konkursu

      Klasa 1a

      I miejsce - Marta Kalinowska

      Wyróżnienie - Aleksander Jackowski

      Klasa 1b

      I miejsce - Jan Święch

      Wyróżnienie - Mariola Wilczyńska

      Klasa 2a

      I miejsce - Jakub Babik, Miłosz Olszewski

      Wyróżnienie - Aleksander Korda

      Klasa 2b

      I miejsce  - Julia Wiśniewska, Witold Zubik

      Wyróżnienie -  Nikola Rybak, Michał Karda

      Klasa 3a

      I miejsce  - Aniela Cywińska

      Wyróżnienie - Mateusz Olszewski

      Klasa 3B

      I miejsce - Franciszek Rak, Maksymilian Trzaskowski

      Wyróżnienie -  Paulina Gorzelańczyk, Natalia Ryłko

      Klasa 4a

      I miejsce  - Zuzanna Janiak

      Wyróżnienie -  Alicja Kołodziejczyk, Roksana Bąk

     • Kalendarz zmian w szkołach.

     •  

      Warszawa, 13 maja 2020 r.

       

       

      Co ze szkołami do wakacji?

       

      Kalendarz zmian w szkołach i placówkach do wakacji – uruchamiamy stopniowo pracę szkół, placówek oświatowych, zajęcia specjalistyczne i wybrane formy kształcenia praktycznego

       

      Od poniedziałku, 18 maja br. uruchamiamy kolejne etapy stopniowego powrotu do stacjonarnego funkcjonowania szkół, wybranych placówek oświatowych, bezpośredniego prowadzenia zajęć specjalistycznych z dziećmi posiadającymi opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i uczniami posiadającymi orzeczenie. Przywracamy również możliwość prowadzenia wybranych zajęć praktycznych w szkolnictwie branżowym. W kolejnych tygodniach przywrócimy zajęcia w klasach I-III szkoły podstawowej, umożliwimy realizację praktyk zawodowych u pracodawców w klasach III technikum oraz prowadzenie w szkołach konsultacji dla uczniów klas VIII szkoły podstawowej i absolwentów szkół ponadpodstawowych przygotowujących się do egzaminów, następnie dla uczniów wszystkich pozostałych klas ze szkół dla dzieci i młodzieży.

       

       

      Zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze i zajęcia rewalidacyjne

       

      W związku z przywróceniem możliwości prowadzenia rehabilitacji ruchowej czy fizjoterapii będzie można prowadzić zajęcia specjalistyczne w jednostkach systemu oświaty.

       

      Od poniedziałku, 18 maja br. przywracamy możliwość, za zgodą rodziców, prowadzenia bezpośrednich zajęć dla dzieci mających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, dzieci i młodzieży z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wymagających wsparcia, w tym odpowiednio w realizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych czy zajęć rewalidacyjnych niezbędnych do ich prawidłowego rozwoju.

      Zajęcia będą prowadzone z zachowaniem zasad sanitarnych.

       

      Otwarte będą schroniska młodzieżowe i międzyszkolne ośrodki sportowe. Do funkcjonowania w trybie stacjonarnym wracają placówki, które organizują pozaszkolne zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów. Mowa tu o młodzieżowych domach kultury, pałacach młodzieży, ogniskach pracy pozaszkolnej oraz placówkach specjalistycznych.

       

      Placówki te realizują systemowo zadania edukacyjne, wychowawcze, kulturalne, profilaktyczne, opiekuńcze, prozdrowotne, sportowe i rekreacyjne. Pełnią też rolę wspomagającą rodziny w funkcji opiekuńczej nad dziećmi. Stąd decyzja o powrocie tych jednostek systemu oświaty do pracy stacjonarnej.

       

      Placówki te będą funkcjonowały w określonym reżimie sanitarnym.

       

      Planowany kalendarz zmian w szkołach w kolejnych tygodniach do wakacji

       

      Od 25 maja br. przywracamy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Utrzymujemy obowiązek realizowania podstawy programowej. W zależności od sytuacji w danej szkole dyrektor zdecyduje czy będzie to kształcenie w formie stacjonarnej, czy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

       

      Od 25 maja br. uczniowie klas VIII szkół podstawowych, w tym specjalnych, będą mieli możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych przedmiotów, z których od 16 do18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia, natomiast dyrektor szkoły będzie zobowiązany je zorganizować, biorąc pod uwagę możliwości szkoły i potrzeby uczniów, w tym szczególnie z niepełnosprawnością. Apelujemy do samorządów, dyrektorów szkół, aby wesprzeć uczniów i w miarę potrzeb oraz możliwości zorganizować dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego indywidualne zajęcia.

       

      Od 25 maja br. będą mogły ruszyć konsultacje szkolne dla absolwentów szkół, w tym specjalnych, którzy w tym roku przystąpią do egzaminu maturalnego. Apelujemy do dyrektorów szkół oraz nauczycieli, aby zorganizować takie spotkania, jeśli pojawi się taka potrzeba. Zależy nam, aby szczególnie wesprzeć uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i w miarę możliwości i potrzeb zorganizować dla nich konsultacje indywidualne.

       

      Od 1 czerwca br. uczniowie pozostałych klas ze szkół dla dzieci i młodzieży będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia, natomiast dyrektor szkoły będzie zobowiązany je zorganizować, biorąc pod uwagę możliwości szkoły.

       

      W kolejnych tygodniach będziemy sukcesywnie wydawać stosowne rozporządzenia oraz przekazywać wytyczne sanitarne dotyczące organizacji zajęć w szkołach i placówkach oświatowych.

       

       

       

     • 12 rocznica śmierci Ireny Sendlerowej

     • 12 lat temu w Warszawie zmarła Irena Sendlerowa, odważna kobieta, Honorowa Obywatelka Miasta Otwocka i Sprawiedliwa wśród Narodów Świata a także patronka naszej szkoły. Ona ryzykując własnym życiem przyczyniła się do ocalenia około 2 500 żydowskich dzieci przed śmiercią z rak niemieckich okupantów na ziemiach.

      Pamiętajmy o Jej słowach: „Wychowana byłam w duchu, że obojętna jest sprawa religii, narodu, przynależności do jakiejś rasy – ważny jest człowiek!”.

     • UWAGA!!! WAŻNE!!!

     • W związku z przygotowaniami do otwarcia placówki, rodziców potrzebujących opieki przedszkolnej prosimy o wypełnienie wniosku. Wnioski należy dostarczyć do przedszkola w poniedziałek 11.05.2020r. w godzinach 8.00 - 15.00 lub przysłać skan wypełnionych dokumentów na adres sp2@oswiata-otwock.pl (zalecane).

      Wniosek do pobrania: POPR_wniosek_2020_przedszkole.doc

     • Nowe zasady korzystania z boisk

     • Mając na uwadze Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii obiekty sportowe - tj. boisko pełnowymiarowe przy ul. Karczewskiej oraz Orliki od 4 maja są otwarte dla mieszkańców Otwocka w godz. 10-20 po uprzedniej potwierdzonej rezerwacji złożonej na adres mailowy: boisko@otwock.pl. Boiska szkolne otwarte są w godz. 8-15 - obowiązuje rezerwacja telefoniczna w szkole.


      Wymaganym jest, aby rezerwujący zgłosił liczbę uczestników zajęć i gier sportowych. Obowiązuje dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt sportowych (środki dezynfekcji będą dostępne na miejscu). Dezynfekowany będzie także sprzęt sportowy po każdej grupie uczestników. Wyłącza się możliwość korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza toaletą). W czasie gry w piłkę lub uprawiania innego sportu na wyznaczonym obiekcie sportowym można zdjąć maseczkę.


      Szczegółowe informacje na temat rezerwacji boisk można uzyskać w Wydziale Promocji i Spraw Społecznych: tel.: +48 22 779 20 01 w. 170.      Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Otwocku dot. otwarcia boiska szkolnego:

      zarzadzenie_boisk_7.05.2020.doc​​​​​​​

     • Milusińscy!

     • Mamy dla Was książkę elektroniczną „Masz tę moc!” Przeczytajcie ją z rodzicami,

      rodzeństwem, nauczycielami. Przekażcie też swoim znajomym, aby wiedza o tym co się dzieje, była

      dostępna dla Wszystkich!

      Koronawirus.pdf​​​​​​​

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ireny Sendlerowej
    • sp2@oswiata-otwock.pl
    • sekretariat tel.(22) 779 32 32 sekretariat uczniowski tel. 605 834 956 sekretariat Dyrektora Szkoły tel. 605 834 900
    • ul. Poniatowskiego 47/49 05 - 400 Otwock NIP 5322071474 REGON 367997990 Poland
  • Galeria zdjęć

    brak danych
  • Facebook