• Dyżury wakacyjne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock w roku szkolnym 2020/2021.

                                          

     

    Poniżej publikujemy wykaz terminów dyżurów przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock w lipcu i sierpniu 2021 roku (tj. rok szkolny 2020/2021).

    Terminy pracy i przerwy w oddziałach poszczególnych placówek zostały uzgodnione przez dyrektorów placówek z Radami Rodziców.

    Funkcjonowanie placówek będzie dostosowane do aktualnych przepisów i wytycznych  dotyczących zagrożenia epidemicznego.

    W celu zapewnienia dzieciom i nauczycielom bezpieczeństwa, przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych nie będą prowadziły opieki dla dzieci z innych placówek bowiem przemieszczanie się dzieci między placówkami zwiększyłoby niebezpieczeństwo zarażenia wirusem COVID-19.

     

    Zarządzenie Nr 37/2021 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 03.03.2021 roku w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Otwock na rok szkolny 2020/2021.

    Poniżej publikujemy wykaz przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dyżurujących w okresie
    lipiec – sierpień 2021 rok.

    Dyzur_wakacyjny_terminy_dyzuru.doc

    Harmonogram_zapisu_dzieci_na_dyzur_2021.docx

    Zasady_organizacji_dyzuru_wakacyjnego_2021.docx

    karta_zgloszenia_2021.docx

     

    1. Rodzice dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny są zobowiązani uiścić opłatę za żywienie dziecka według stawki (9,50zł dziennie) w wysokości zgodnej z zadeklarowanym czasem pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej.

     

    2.  Opłatę za wyżywienie w czasie dyżuru wakacyjnego należy wnieść w terminie od 23 czerwca 2020 roku do 26 czerwca 2020 roku, na rachunek: 87 8001 0005 2001 0001 4599 0004. W treści przelewu należy wpisać  „opłata za żywienie na dyżurze wakacyjnym - imię i nazwisko dziecka”.

     

    3. Uprawnieni do korzystania z programu R3+ wpłacają kwotę o wartości 50% stawki żywieniowej i podają numer i datę ważności karty (podstawa prawna: Uchwała nr XVI/156/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 13 sierpnia 2019 roku).

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ireny Sendlerowej
   • sp2@oswiata-otwock.pl
   • sekretariat tel.(22) 779 32 32 sekretariat uczniowski tel. 605 834 956 sekretariat Dyrektora Szkoły tel. 605 834 900
   • ul. Poniatowskiego 47/49 05 - 400 Otwock NIP 5322071474 REGON 367997990 Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Facebook