• Karta zgłoszenia

   • Dyżur wakacyjny w naszym Przedszkolu w terminie 31.07-25.08.2023 r.

     

                                                 

    Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 2

    im. I. Sendlerowej

    ul. Poniatowskiego 47/49 22 779-32-32  

                                 

    Zgodnie z zarządzeniem Nr 9/2023 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 12 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Otwock na rok szkolny 2022/2023.

    Termin dyżuru przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock w lipcu i sierpniu. 

    Terminy pracy i przerwy w oddziałach poszczególnych placówek zostały uzgodnione przez dyrektorów placówek z Radami Rodziców.

    Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych będą prowadziły opiekę tylko dla dzieci z macierzystej placówki. 

     

    Harmonogram zapisu dzieci na dyżur wakacyjny  w lipcu i sierpniu 2023 r.

    • Od 03 do 14 kwietnia 2023 r.  – wydawanie i przyjmowanie kart zgłoszeń dziecka na dyżur wakacyjny.
    • Od 17 do 20 kwietnia 2023 r.  – weryfikacja kart zgłoszeń.
    • 21 kwietnia 2023 r. godz. 14:00 – podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych.
    • Od 21 do 28 kwietnia 2023 r. – obowiązek wpłaty przez rodziców/prawnych opiekunów należności za żywienie według stawki obowiązującej w przedszkolu, w wysokości zgodnej             z zadeklarowanym przez rodziców czasem pobytu dziecka w przedszkolu.
    • Od 02 do 08 maja 2023 r.  – weryfikacja wpłat za żywienie.
    • 9 maja 2023 r. godz. 14:00– podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych.

    Harmonogram zapisu dzieci na dyżur wakacyjny w lipcu i sierpniu 2023 roku dotyczy wszystkich przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Otwock.

    Karta zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny:  karta_zgloszenia_dziecka_na_dyzur_wakacyjny_2023.docx 

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ireny Sendlerowej
   • sekretariat tel.(22) 779 32 32 sekretariat uczniowski tel. 605 834 956 sekretariat Dyrektora Szkoły tel. 605 834 900
   • ul. Poniatowskiego 47/49 05 - 400 Otwock NIP 5322071474 REGON 367997990 Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Facebook