• Karta zgłoszenia

   • Dyżur wakacyjny w naszym Przedszkolu odbędzie się w terminie 01 – 26.07.2024 r.                                            

    Zarządzenie Nr 16/2024 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 29 stycznia 2024 roku w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Otwock na rok szkolny 2023/2024. ( zarządzenie nr 16/2024)

    Zarządzenie Nr 17/2024 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 29 stycznia 2024 roku  w sprawie ustalenia terminów i zasad organizacji dyżuru wakacyjnego dla publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Otwock na rok szkolny 2023/2024. (zarządzenie nr 17/2024)

     

    Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych będą prowadziły opiekę tylko dla dzieci z macierzystej placówki. 

     

    Harmonogram zapisu dzieci na dyżur wakacyjny w lipcu i sierpniu 2024 r.

    • Od 08 do 19 kwietnia 2024 r.  – wydawanie i przyjmowanie kart zgłoszeń dziecka na dyżur wakacyjny.
    • Od 22 do 25 kwietnia 2024 r.  – weryfikacja kart zgłoszeń.
    • 26 kwietnia 2024 r. godz. 14:00 – podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych.
    • Od 26 do 30 kwietnia 2024 r. – obowiązek wpłaty przez rodziców/prawnych opiekunów należności za żywienie według stawki obowiązującej w przedszkolu, w wysokości zgodnej             z zadeklarowanym przez rodziców czasem pobytu dziecka w przedszkolu.
    • Od 06 do 09 maja 2024 r.  – weryfikacja wpłat za żywienie.
    • 10 maja 2024 r. godz. 14:00– podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych.

     

    Harmonogram zapisu dzieci na dyżur wakacyjny w lipcu i sierpniu 2024 roku dotyczy wszystkich przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Otwock.

    Karta zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny do pobrania tutaj

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ireny Sendlerowej
   • sekretariat tel.(22) 779 32 32
    sekretariat uczniowski tel. 605 834 956
    sekretariat Dyrektora Szkoły tel. 605 834 900
   • ul. Poniatowskiego 47/49
    05 - 400 Otwock

    NIP 5322071474
    REGON 367997990
    Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Facebook