• OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE

     
    https://cloud6j.edupage.org/cloud?z%3AEKrqFwJr3Ca4CHh4Ve4LtZE7BffscKrc3%2BXzHAuGNs1yc6%2B2qbNs7fQ%2FzCpO4DTF

     
    W związku z wdrożeniem systemu powiadomień Państwa o płatnościach w oddziałach przedszkolnych, poniżej znajduje się plik, w którym zamieszczone są tabelki z kwotami do uregulowania. Należy zwrócić uwagę na grupę dziecka i indywidualny numer, który został przekazany Państwu na początku roku szkolnego. Tabele z płatnościami są aktualizowane co najmniej raz w miesiącu i zawierają ewentualne nadpłaty i niedopłaty z poprzedniego rozliczenia. Proszę sugerować się tylko aktualną tabelą: 

    aktualizacja_PR_Marzec_stan_na_20.03.2023r.pdf​​​​​​​

    W powyższych tabelach naliczone są płatności za miesiąc marzec 2023r oraz ewentualne nadpłaty i niedopłaty z poprzednich miesięcy.


    OPŁATY ZA ŻYWIENIE


     

    Posiłki dla dzieci w oddziałach przedszkolnych ( śniadanie, obiad dwudaniowy, podwieczorek) są przygotowywane przez naszą szkolną kuchnię.

    Koszt posiłków za jeden dzień w roku szkolnym 2022/2023 wynosi 11,00zł.
    Płatności za żywienie należy dokonywać z góry do 10-tego dnia każdego miesiąca przelewem na konto bankowe numer : 87 8001 0005 2001 0001 4599 0004
    w tytule wpisując imię i nazwisko dziecka, grupa, miesiąc (+ numer i datę ważności karty R3+).

    Uprawnieni do korzystania z programu R3+ od dnia 1 października 2019 roku wpłacają kwotę o wartości 50% stawki żywieniowej i podają numer i datę ważności karty (podstawa prawna: Uchwała nr XVI/156/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 13 sierpnia 2019 roku).

    WAŻNE!!!   
    Warunkiem naliczenia powyższej ulgi jest wcześniejsze okazanie aktualnej karty R3+ w sekretariacie szkolnym!

     

    Nieobecności dziecka należy zgłaszać telefonicznie w sekretariacie szkoły do godziny 9:00 pod nr tel. 
    (22) 779 32 32,  lub  tel. 605 834 956. Odliczenie za zgłoszone nieobecności nastąpi przy opłacie za kolejny miesiąc.
     

    Opłata za miesiąc wrzesień wynosi 22dni x 11,00zł = 242,00zł ( z Kartą R3+ 121,00zł)

    Opłata za miesiąc październik wynosi 21dni x 11,00zł = 231,00zł ( z Kartą R3+ 115,50 zł) 

    Opłata za miesiąc listopad wynosi 20dni x 11,00zł = 220,00zł ( z Kartą R3+ 110,00 zł)

    Opłata za miesiąc grudzień ( za okres 1.12 - 22.12.2022r)  wynosi: 16dni x 11,00zł = 176,00zł ( z Kartą R3+ 88,00 zł) 
    Płatności za obecności dziecka w okresie między świątecznym (23.12 - 30.12.2022) zostaną naliczone w rozliczeniu styczniowym.

    Opłata za miesiąc styczeń wynosi 21dni x 11,00zł = 231,00zł ( z Kartą R3+ 115,50 zł)

    Opłata za miesiąc luty wynosi 20dni x 11,00zł = 220,00zł ( z Kartą R3+ 110,00 zł)

    Opłata za miesiąc marzec wynosi 23dni x 11,00zł = 253,00zł ( z Kartą R3+ 126,50 zł)

    OPŁATY ZA POBYT
     

    Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu ( dotyczy dzieci w wieku 5 lat i młodsze) za każdą rozpoczętą godzinę w przedziale czasowym od godz. 7:00 do godz. 8:00 oraz od godz. 13:00 do godz. 17:00 wynosi 1zł.
    Płatności za pobyt należy dokonywać  przelewem na konto bankowe numer :
    60 8001 0005 2001 0001 4599 0005 w tytule wpisując imię i nazwisko dziecka, grupa, miesiąc.


  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ireny Sendlerowej
   • sp2@oswiata-otwock.pl
   • sekretariat tel.(22) 779 32 32 sekretariat uczniowski tel. 605 834 956 sekretariat Dyrektora Szkoły tel. 605 834 900
   • ul. Poniatowskiego 47/49 05 - 400 Otwock NIP 5322071474 REGON 367997990 Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Facebook