•  

    Od 1 marca 2024r. proces zakupu, wydawania i rozliczania posiłków jest możliwy wyłącznie z wykorzystaniem systemu elektronicznego – aplikacja „Jem w szkole”. Należy pamiętać, aby dokonywać zakupu posiłków z góry, przed 1 dniem każdego miesiąca.

    Za pomocą aplikacji Jem W Szkole dokonuje się zamówienia posiłków, opłaca się ich koszt, zgłasza nieobecność dziecka w danym dniu, dodatkowo można zapoznać się z historią wpłat i zaplanowanym jadłospisem. Adres strony do zalogowania: https://app.jemwszkole.pl/.

    W przypadku nieobecności dziecka w szkole w dniu, w którym ma wykupiony posiłek w stołówce szkolnej rodzic ma możliwość zgłosić nieobecność dziecka za pomocą aplikacji Jem W Szkole, najpóźniej do godziny 9.00 tego samego dnia. Aplikacja automatycznie naliczy nadpłatę na koncie dziecka o wartości posiłków w dni z prawidłowo zgłoszoną nieobecnością. Nadpłata za zgłoszone nieobecności pomniejsza należność za posiłki w kolejnym zamówieniu wykonanym poprzez aplikację Jem W Szkole.

    W momencie rezygnacji z obiadów należy poinformować sekretariat szkoły drogą emailową pod adresem: sp2@oswiata-otwock.pl.

     

     

     OPŁATY ZA OBIADY

     

    Obiady dla dzieci przygotowywane są przez naszą szkolną kuchnię.
    Obiad składa się z I i II dania, kompotu i owocu.

    Koszt posiłków za jeden dzień w roku szkolnym 2023/2024 wynosi - 5,50zł
    Płatności za obiady należy dokonywać z góry do 1-go dnia każdego miesiąca poprzez zalogowanie się w aplikacji https://app.jemwszkole.pl/.

    • Za pomocą aplikacji Jem W Szkole dokonuje się zamówienia posiłków, opłaca się ich koszt, zgłasza nieobecność dziecka w danym dniu, dodatkowo można zapoznać się z historią wpłat
     i zaplanowanym jadłospisem. Adres strony do zalogowania: https://app.jemwszkole.pl/.
    • Do wydania zakupionego przez aplikację Jem W szkole posiłku upoważnia karta wstępu MANTICA z jednostkowym numerem, którym identyfikuje się osobę uprawnioną przy odbiorze posiłku i sprawdza status zakupionych i opłaconych posiłków. Karta MANTICA użytkowana jest przez cały okres korzystania z posiłków w stołówce szkolnej. Obowiązkiem jej posiadacza jest odpowiednie zabezpieczenie jej przed utratą i zniszczeniem.
    • Utratę lub zniszczenie karty MANTICA należy bezzwłocznie zgłosić do sekretariatu uczniowskiego, aby zapobiec wydania posiłku osobie nieuprawnionej.
    • W przypadku utraty lub zniszczenia karty MANTICA, Intendent po zidentyfikowaniu osoby uprawnionej wyda zastępczy brelok za kaucją 10zł na czas oczekiwania na nową kartę MANTICA.
    • W przypadku nieobecności dziecka w szkole w dniu, w którym ma wykupiony posiłek w stołówce szkolnej rodzic ma możliwość zgłosić nieobecność dziecka za pomocą aplikacji Jem W Szkole, najpóźniej do godziny 9.00 tego samego dnia.
    • Aplikacja automatycznie naliczy nadpłatę na koncie dziecka o wartości posiłków w dni z prawidłowo zgłoszoną nieobecnością.
    • Nadpłata za zgłoszone nieobecności pomniejsza należność za posiłki w kolejnym zamówieniu wykonanym poprzez aplikację Jem W Szkole.
    • W przypadku planowanej w szkole wycieczki, wyjścia do kina, zawodów – wychowawca klasy lub inny nauczyciel mają obowiązek ustalić tydzień wcześniej z Intendentem szkoły godzinę spożywania posiłku (obiadu) lub jego odwołanie.
    • Niezgłoszona nieobecność na posiłku nie stanowi podstawy do zwrotu kosztów za niewykorzystany posiłek.
    • Dzięki operatorowi szybkich płatności tPay zamówienia i opłaty mogą być wykonywane 24 h na dobę 7 dni w tygodni i w czasie rzeczywistym informacje trafiają do Intendenta. Realizacja płatności obciążona jest prowizją 2% od realizowanej płatności np. przy kwocie 100 zł jest to 2 zł prowizji.
    • W momencie rezygnacji z obiadów należy poinformować sekretariat szkoły drogą emailową pod adresem: sp2@oswiata-otwock.pl
    • Zachęcamy do zapoznania się z krótkimi video-instrukcjami w dziale “INSTRUKCJE”, by usprawnić korzystanie z aplikacji Jemwszkole.pl.
    • W przypadku problemów technicznych z obsługą aplikacji „Jem w szkole” należy skontaktować się z sekretariatem szkoły pod numerem: 605-834-956 lub email: sp2@oswiata-otwock.pl

     

    Uprawnieni do korzystania z programu R3+ od dnia 1 października 2019 roku wpłacają kwotę o wartości 50% stawki żywieniowej i podają numer i datę ważności karty (podstawa prawna: Uchwała nr XVI/156/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 13 sierpnia 2019 roku).

    WAŻNE!!!   Warunkiem naliczenia powyższej ulgi jest wcześniejsze okazanie aktualnej karty R3+w sekretariacie szkolnym!
     

     

     

    Karta_zgloszenia_na_obiady_SP(3).doc

     

    LEGENDA_ALERGENOW_W_JADLOSPISIE.docx

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ireny Sendlerowej
   • sekretariat tel.(22) 779 32 32
    sekretariat uczniowski tel. 605 834 956
    sekretariat Dyrektora Szkoły tel. 605 834 900
   • ul. Poniatowskiego 47/49
    05 - 400 Otwock

    NIP 5322071474
    REGON 367997990
    Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Facebook