• REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

   do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach na rok szkolny 2023/2024

   Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 maja 2023 roku rozpoczyna się rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Miasta Otwocka zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/2023 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów w roku szkolnym 2023/2024 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Otwock oraz Zarządzenia Nr 15/2023 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 7/2023 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 12 stycznia 2023 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów w roku szkolnym 2023/2024 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Otwock.

   (W załączeniu zarządzenie nr 7/2023 i 15/2023)

   Kandydaci którzy nie zostali przyjęci w rekrutacji podstawowej mają możliwość udziału w rekrutacji uzupełniającej.

   Nabór będzie prowadzony w formie elektronicznej pod adresem strony: https://otwock.formico.pl/ w terminie od 22.05.2023 roku do 02.06.2023 r.

   Harmonogram rekrutacji uzupełniającej:

   • Od 22 maja 2023 r. od godz. 9:00 do 2 czerwca 2023 r. do godz. 15:00 – złożenie wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami i oświadczeniami.
   • Od 5 do 12 czerwca 2023 r. – weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną.
   • 13 czerwca 2023 r. godz. 12:00 – podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
   • Od 13 do 20 czerwca 2023 r. do godz. 15 – obowiązek potwierdzenia przez rodziców wyboru konkretnego przedszkola, oddziału przedszkolnego poprzez w postaci pisemnej deklaracji.
   • 21 czerwca 2023 r. godz. 12 – podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
   • Od 22 czerwca 2023 r. – procedura odwoławcza (W terminie trzech dni od dnia opublikowania listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. Komisja w terminie trzech dni od dnia wystąpienia rodzica sporządza uzasadnienie. W terminie trzech dni od dnia jego otrzymania, rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w pisemnym uzasadnieniu. W terminie trzech dni od dnia otrzymania odwołania dyrektor wydaje rozstrzygnięcie, na które można wnieść skargę do sądu administracyjnego).

    

   •  

    • Rekrutacja do przedszkoli na rok 2023-2024

    • Harmonogram rekrutacji:

     • Od 20 do 24 lutego do godz. 12 – składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym, do którego uczęszcza już dziecko.
     • Od 27 lutego od godz. 9 do 10 marca do godz. 15– składanie wniosków wraz z dokumentami i oświadczeniami do wybranego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkołach.
     • Od 13 do 24 marca – weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną.
     • 27 marca godz. 12– podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
     • Od 27 do 31 marca do godz. 15– obowiązek potwierdzenia przez rodziców wyboru konkretnego przedszkola, oddziału przedszkolnego poprzez złożenie pisemnej deklaracji.
     • 3 kwietnia godz. 12– podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
     • Od 4 kwietnia –w terminie trzech dni od dnia opublikowania listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. Komisja w terminie trzech dni od dnia wystąpienia rodzica sporządza uzasadnienie. W terminie trzech dni od dnia jego otrzymania, rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w pisemnym uzasadnieniu. W terminie trzech dni od dnia otrzymania odwołania dyrektor wydaje rozstrzygnięcie, na które można wnieść skargę do sądu administracyjnego.

     Rekrutacja będzie prowadzona elektronicznie pod adresem strony: https://otwock.formico.pl/ a także w formie papierowej w placówce pierwszego wyboru.

     Załącznik: deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego.

     Załącznik wniosek

     Załącznik oświadczenie o samotnym wychowywaniu

     Załącznik oświadczenie o wielodzietności

     Załącznik oświadczenie o zamieszkaniu dziecka w odległości do 3 km

      

     Szczegóły w zakładce Struktura szkoły - Rekrutacja do przedszkola 

     https://sp2otwock.edupage.org/a/rekrutacja-do-przedszkola-1

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ireny Sendlerowej
   • sekretariat tel.(22) 779 32 32 sekretariat uczniowski tel. 605 834 956 sekretariat Dyrektora Szkoły tel. 605 834 900
   • ul. Poniatowskiego 47/49 05 - 400 Otwock NIP 5322071474 REGON 367997990 Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Facebook