•  

    • Rekrutacja do przedszkoli na rok 2023-2024

    • Harmonogram rekrutacji:

     • Od 20 do 24 lutego do godz. 12 – składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym, do którego uczęszcza już dziecko.
     • Od 27 lutego od godz. 9 do 10 marca do godz. 15– składanie wniosków wraz z dokumentami i oświadczeniami do wybranego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkołach.
     • Od 13 do 24 marca – weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną.
     • 27 marca godz. 12– podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
     • Od 27 do 31 marca do godz. 15– obowiązek potwierdzenia przez rodziców wyboru konkretnego przedszkola, oddziału przedszkolnego poprzez złożenie pisemnej deklaracji.
     • 3 kwietnia godz. 12– podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
     • Od 4 kwietnia –w terminie trzech dni od dnia opublikowania listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. Komisja w terminie trzech dni od dnia wystąpienia rodzica sporządza uzasadnienie. W terminie trzech dni od dnia jego otrzymania, rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w pisemnym uzasadnieniu. W terminie trzech dni od dnia otrzymania odwołania dyrektor wydaje rozstrzygnięcie, na które można wnieść skargę do sądu administracyjnego.

     Rekrutacja będzie prowadzona elektronicznie pod adresem strony: https://otwock.formico.pl/ a także w formie papierowej w placówce pierwszego wyboru.

     Załącznik: deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego.

     Załącznik wniosek

     Załącznik oświadczenie o samotnym wychowywaniu

     Załącznik oświadczenie o wielodzietności

     Załącznik oświadczenie o zamieszkaniu dziecka w odległości do 3 km

      

     Szczegóły w zakładce Struktura szkoły - Rekrutacja do przedszkola 

     https://sp2otwock.edupage.org/a/rekrutacja-do-przedszkola-1

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ireny Sendlerowej
   • sp2@oswiata-otwock.pl
   • sekretariat tel.(22) 779 32 32 sekretariat uczniowski tel. 605 834 956 sekretariat Dyrektora Szkoły tel. 605 834 900
   • ul. Poniatowskiego 47/49 05 - 400 Otwock NIP 5322071474 REGON 367997990 Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Facebook