• REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ

   • Rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2022/2023

     

    Rekrutacja do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock w roku szkolnym 2022/2023.

    Poniżej przedstawiamy harmonogram rekrutacji oraz druki rekrutacyjne do pobrania.

     

    Harmonogram rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2022/2023

     

    Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2022/2023 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock.

    Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

    od dnia

    do dnia

    Składanie przez rodziców wniosków o przyjęcie do klasy I dziecka, któremu organ wykonawczy gminy wskazał, jako miejsce realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, oddział przedszkolny w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której dziecko mieszka.

    14.02.2022 r.

    18.02.2022 r.     do godz. 12:00

    Składanie wniosków/zgłoszeń o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami.

    21.02.2022 r.  od godz. 9:00

    04.03.2022 r.     do godz. 15:00

    Weryfikacja wniosków/zgłoszeń przez komisję rekrutacyjną.

    07.03.2022 r.

    18.03.2022 r.

    Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

    21.03.2022 r. godz. 12:00

    Obowiązek potwierdzenia przez rodziców woli przyjęcia w postaci pisemnej deklaracji.

    21.03.2022 r.

    25.03.2022 r.     do godz. 15:00

    Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

    28.03.2022 r. g. 12:00

    Procedura odwoławcza

    W terminie 7 dni od dnia opublikowania list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzice mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

     

    W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

     

     

    od 29.03.2022 r.

     

    Terminy przeprowadzenia postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2022/2023 do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock.

    Rodzaj czynności w postępowaniu uzupełniającym

    od dnia

    do dnia

    Złożenie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej wraz z dokumentami i oświadczeniami.

    09.05.2022 r.    od godz. 9:00

    13.05.2022 r.     do godz. 15:00

    Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną.

    16.05.2022 r.

    20.05.2022 r.

    Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

    23.05.2022 r. g. 12:00

    Obowiązek potwierdzenia przez rodziców woli przyjęcia w postaci pisemnej deklaracji.

    23.05.2022 r.

    27.05.2022 r.     do godz. 15:00

    Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

    30.05.2022 r. g. 12:00

    Procedura odwoławcza

    od 31.05.2022 r.

    Dokumenty do pobrania:

    Zasady_przyjec_do_klas_I_w_szkolach_podstawowych.docx

    Zgloszenie_do_szkoly_obwodowej_2022.docx

    Wniosek_kandydata_spoza_obwodu.docx

    potwierdzenie_woli.doc

    oswiadczenie_o_zamieszkaniu.docx

    oswiadczenie_o_wielodzietnosci.docx

    oswiadczenie_o_samotnym_wychowywaniu.docx

     

    Wzór wniosku ( kandydaci klas II-VIII):

    wniosek_o_przyjecie_do_szkoly_kl._II-VIII.doc

     

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ireny Sendlerowej
   • sp2@oswiata-otwock.pl
   • sekretariat tel.(22) 779 32 32 sekretariat uczniowski tel. 605 834 956 sekretariat Dyrektora Szkoły tel. 605 834 900
   • ul. Poniatowskiego 47/49 05 - 400 Otwock NIP 5322071474 REGON 367997990 Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Facebook