• Rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2022/2023

      

     Rekrutacja do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock w roku szkolnym 2022/2023.

     Poniżej przedstawiamy harmonogram rekrutacji oraz druki rekrutacyjne do pobrania.

      

     Harmonogram rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2022/2023

      

     Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2022/2023 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock.

     Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

     od dnia

     do dnia

     Składanie przez rodziców wniosków o przyjęcie do klasy I dziecka, któremu organ wykonawczy gminy wskazał, jako miejsce realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, oddział przedszkolny w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której dziecko mieszka.

     14.02.2022 r.

     18.02.2022 r.     do godz. 12:00

     Składanie wniosków/zgłoszeń o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami.

     21.02.2022 r.  od godz. 9:00

     04.03.2022 r.     do godz. 15:00

     Weryfikacja wniosków/zgłoszeń przez komisję rekrutacyjną.

     07.03.2022 r.

     18.03.2022 r.

     Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

     21.03.2022 r. godz. 12:00

     Obowiązek potwierdzenia przez rodziców woli przyjęcia w postaci pisemnej deklaracji.

     21.03.2022 r.

     25.03.2022 r.     do godz. 15:00

     Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

     28.03.2022 r. g. 12:00

     Procedura odwoławcza

     W terminie 7 dni od dnia opublikowania list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzice mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

      

     W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

      

      

     od 29.03.2022 r.

      

     Terminy przeprowadzenia postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2022/2023 do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock.

     Rodzaj czynności w postępowaniu uzupełniającym

     od dnia

     do dnia

     Złożenie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej wraz z dokumentami i oświadczeniami.

     09.05.2022 r.    od godz. 9:00

     13.05.2022 r.     do godz. 15:00

     Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną.

     16.05.2022 r.

     20.05.2022 r.

     Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

     23.05.2022 r. g. 12:00

     Obowiązek potwierdzenia przez rodziców woli przyjęcia w postaci pisemnej deklaracji.

     23.05.2022 r.

     27.05.2022 r.     do godz. 15:00

     Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

     30.05.2022 r. g. 12:00

     Procedura odwoławcza

     od 31.05.2022 r.

     Dokumenty do pobrania:

     Zasady_przyjec_do_klas_I_w_szkolach_podstawowych.docx

     Zgloszenie_do_szkoly_obwodowej_2022.docx

     Wniosek_kandydata_spoza_obwodu.docx

     potwierdzenie_woli.doc

     oswiadczenie_o_zamieszkaniu.docx

     oswiadczenie_o_wielodzietnosci.docx

     oswiadczenie_o_samotnym_wychowywaniu.docx

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ireny Sendlerowej
   • sp2@oswiata-otwock.pl
   • sekretariat tel.(22) 779 32 32 sekretariat uczniowski tel. 605 834 956 sekretariat Dyrektora Szkoły tel. 605 834 900
   • ul. Poniatowskiego 47/49 05 - 400 Otwock NIP 5322071474 REGON 367997990 Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Facebook