• AKCJA „PACZKA NA KRESY 2022”

     • Rozpoczynamy kolejną, tym razem wiosenną akcję PACZKA NA KRESY. To pomoc dla naszych rodaków zamieszkującym KRESY WSCHODNIE. Zachęcamy Was do podzielenia się radością, nadzieją i miłością z drugim człowiekiem. Ta zbiórka w obecnej sytuacji, w obliczu wojny  nabiera jeszcze większego wymiaru. Wymienione poniżej produkty można wkładać do oznakowanych pudeł ( ,, PACZKA NA KRESY") przy wejściu szkoły. Akcja trwa do 16 marca 2022r.

      AKCJA „PACZKA NA KRESY 2022”

      informacje organizacyjne

       

      W akcji zbierane będą:

      1. produkty spożywcze, takie jak:
      • kawa, herbata liściasta, ekspresowa, owocowa, kakao naturalne, rozpuszczalne, słodycze: czekolada, praliny, cukierki, ciastka, czekoladki, chałwa, pierniki, ciasta zapakowane hermetycznie, bombonierki, ptasie mleczko, galaretki, batony czekoladowe, owocowe, delicje, sezamki; 
      • owoce kandyzowane: figi, rodzynki, morele, skórka pomarańczowa, orzeszki, pistacje;
      • przyprawy świąteczne: cynamon, kardamon, wanilia, goździki, posypki na ciast;
      • konserwy, olej, przyprawy, owoce w puszce (np. ananasy, brzoskwinie), oliwki, suszone pomidory;
      • makarony, kasze, cukier, mąka

       

      1. środki czyszczące, dezynfekujące, środki do prania etc.
      2. środki higieniczne: pasty do zębów, mydła, żele, płyny do kąpieli,
      3. medykamenty, kremy, środki opatrunkowe

      Miłym załącznikiem do paczek będą:

      -  własnoręcznie wykonane kartki świąteczne z życzeniami; 

       

      Nie będą przyjmowane: ubrania, artykuły papiernicze, zabawki, pluszaki, książki, podręczniki.

      Istnieje możliwość wpłaty darowizny pieniężnej na konto Fundacji. Pozyskane środki będą wykorzystane na organizację Akcji:

      Alior Bank SA, 94 2490 0005 0000 4520 7799 3602
      Fundacja „Kresy w potrzebie – Polacy Polakom” KRS 0000412780
      ul. Rzeźbiarska 87, 04-620 Warszawa

     • Rusza rekrutacja do klasy 1 w SP 2 - zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej szkoły !

     • Drogi Pierwszaku, czekamy właśnie na Ciebie !!!

      Nasza Szkoła jest niezwykła i najlepsza bo:

      • Ma ciepłą i rodzinną atmosferę, a każdy może liczyć na indywidualne podejście,
      • Jest w niej miło i bezpiecznie,
      • Uczymy się w kameralnych grupach i kolorowych salach lekcyjnych, w których każdy ma własną szafkę lub szufladę na przybory szkolne i podręczniki,
      • Uczestniczymy w ciekawych zajęciach z wykorzystaniem tablic multimedialnych,
      • Mamy wspaniałych nauczycieli oraz wsparcie pedagoga i psychologa,
      • Zdobywamy wiedzę nie tylko w szkole, ale i w muzeach, teatrach oraz spacerach przyrodniczych,
      • Mamy zajęcia komputerowe w pracowni, w której uczymy się również przez zabawę,
      • Korzystamy z bogatych zbiorów naszej biblioteki szkolnej i czytelni, wyposażonej w laptopy z dostępem do Internetu,
      • Mamy pianino, które uatrakcyjnia nam lekcje, zajęcia świetlicowe oraz przedstawienia,
      • Mamy przyjazną dla dzieci świetlicę, odrębną do zabawy i aktywnego odpoczynku oraz „cichą” w której odpoczywamy i odrabiamy lekcje, opiekują się nami nauczyciele w godzinach 7.00-17.30.
      • Ćwiczymy na trzech salach gimnastycznych – dużej, gdzie możemy grać we wszystkie gry sportowe, średniej zwanej baletową, bo ma lustro i rozłożone na podłodze miękkie puzzle idealne do ćwiczeń gimnastycznych oraz małej, gdzie gramy między innymi w tenisa stołowego,
      • Gdy jesteśmy głodni w naszej stołówce jemy pyszne obiady – zupę, drugie danie, sok/kompot i zawsze pyszny owoc.
      • Rano często rozgrzewa nas pyszne kakao, a po południu, jeśli zgłodniejemy możemy liczyć jeszcze raz na ciepłą zupę,
      • Mamy gabinet i zapewnioną opiekę Pani Pielęgniarki,
      • W naszej szatni mamy do dyspozycji indywidualne, zamykane na kluczyk szafki,
      • Poza budynkiem szkolnym bawimy się na placu zabaw a ćwiczymy na nowoczesnym boisku szkolnym (bieżnia, boisko do koszykówki i siatkówki z nawierzchnią z tartanu),
      • Angażujemy się w akcje wolontariatu,

      • Bierzemy udział w uroczystościach patriotycznych,

      • Uczestniczymy w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, często jesteśmy laureatami, nauczyciele i rodzice są z nas dumni,
      • Mamy w ofercie też wiele zajęć pozalekcyjnych wspierających nasz rozwój: judo, karate, akrobatykę, lego robotykę, język angielski.

      Zobaczcie zresztą sami co u nas słychać ….

     • Harmonogram rekrutacji do klasy 1 w roku szkolnym 2022/2023

     • Rekrutacja do klas pierwszych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock rozpocznie się dnia 21 lutego 2022 roku o godz. 9:00 i przebiegać będzie zgodnie z poniższą informacją.

      Rekrutacja będzie prowadzona elektronicznie pod adresem strony https://otwock.elemento.pl, istnieje również możliwość złożenia wniosku w formie papierowej w placówce pierwszego wyboru.

      Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock na rok szkolny 2022/2023

      Podstawy prawne

      Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Otwock, zostały przygotowane w oparciu o zapisy:

      • ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1082);
      • uchwały Rady Miasta Otwocka nr XLVII/365/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 r.w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych dla kandydatów spoza obwodu szkół prowadzonych przez Miasto Otwock, liczbę punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

       

      Informacje ogólne

      Do klas pierwszych przyjmowane są:

      • dzieci 7 letnie (urodzone w 2015 roku) – objęte obowiązkiem szkolnym;
      • dzieci 6 letnie (urodzone w 2016 roku) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole, albo posiada opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

      Dziecko, któremu organ prowadzący wskazał, jako miejsce realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, oddział przedszkolny w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której dziecko mieszka przyjmowane jest na podstawie wniosku. Wniosek, o którym mowa powyżej, składa się do dyrektora szkoły w terminie 14-18.02.2022 roku.

       

      Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2022/2023 jest prowadzone z wykorzystaniem systemu informatycznego, w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji, który jest załącznikiem do Zarządzenia Nr 18/2022 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów w roku szkolnym 2022/2023 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Otwock.

      Zarządzenie nr 18/2022 Prezydenta Miasta Otwocka

       

      Włączenie się w postepowanie rekrutacyjne musi nastąpić pomiędzy datą rozpoczęcia rekrutacji, a datą jej zakończenia, jednak:

      • data i godzina wprowadzenia danych dziecka do systemu informatycznego;
      • data i godzina wydrukowania wniosku;
      • data i godzina złożenia wniosku w szkole;
      • data i godzina zatwierdzenia wniosku,

      nie będą miały wpływu na przyjęcie dziecka.

       

      Do szkoły podstawowej kandydaci przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia (szkoła obwodowa) lub na wniosek rodziców (szkoła nieobwodowa).

       

      Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły

      Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I wyłącznie w tej szkole – przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia wrazz oświadczeniem o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

      Załącznik – zgłoszenie do szkoły obwodowej

      • Rodzice/ prawni opiekunowie, którzy korzystają z komputera i Internetu:

      – wypełniają w systemie informatycznym zgłoszenie o przyjęcie dziecka;

      – drukują wypełnione zgłoszenie i po podpisaniu przez oboje rodziców/ prawnych opiekunów składają je w szkole obwodowej;

      • Rodzice/ prawni opiekunowie, którzy nie mają możliwości skorzystania z komputera i Internetu:

      – pobierają druk zgłoszenia w dowolnej szkole;

      – wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają go w szkole rejonowej;

      – informacje zawarte w zgłoszeniu wprowadza do systemu informatycznego dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego pracownik szkoły.

      • Podpisy złożone na zgłoszeniu są potwierdzeniem zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym;
      • Za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych w zgłoszeniu z informacjami w systemie informatycznym oraz wydanie rodzicom potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia odpowiedzialny jest dyrektor szkoły obwodowej lub upoważniony przez niego pracownik szkoły.
      • Po zakończeniu prac komisja rekrutacyjna podaje do publicznej widomości listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
      • Po zakończeniu etapu potwierdzania woli przez rodziców/ opiekunów prawnych uczniów, którzy składali wniosek kandydata spoza obwodu, komisja rekrutacyjna podaje do publicznej widomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

       

      Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem tzn. dziecko ma zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej, ale rodzice mogą starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły.

       

      Kandydaci spoza obwodu

      1. Kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym.
      2. Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do trzech dowolnie wybranych szkół, układając własną listę preferencji (z czego jedną ze szkół będzie szkoła obwodowa).
      3. Szkoła umieszczona na pierwszym miejscu listy jest tzw. szkołą pierwszego wyboru.
      4. Niezależnie od liczby wybranych szkół, rodzice/ prawni opiekunowie składają wniosek o przyjęcie dziecka wyłącznie w szkole pierwszego wyboru.
      5. Kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi przez Radę Miasta Otwocka w uchwale nr XLVII/365/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 r.
      6. Umieszczenie na liście preferencji szkoły obwodowej oznacza, że dziecko ma w niej zapewnione miejsce w sytuacji, gdy nie zostanie zakwalifikowane do innej szkoły.

      Załącznik – wniosek kandydata spoza obwodu

      • Rodzice/ prawni opiekunowie, którzy korzystają z komputera i Internetu:

      – wypełniają w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka;

      – drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu przez oboje rodziców/ prawnych opiekunów składają go w szkole pierwszego wyboru

      • Rodzice/ prawni opiekunowie, którzy nie mają możliwości skorzystania z komputera i Internetu:

      – pobierają druk wniosku w dowolnej szkole;

      – wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają go w szkole rejonowej;

      – informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego pracownik szkoły.

      • Podpisy złożone we wniosku są potwierdzeniem zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym.
      • Do wniosku rodzice/ prawni opiekunowie dołączają, określone w uchwale Rady Miasta Otwocka, oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów.

      Załącznik – oświadczenie o samotnym wychowywaniu

      Załącznik – oświadczenie o wielodzietności

      Załącznik – oświadczenie o zamieszkaniu dziecka w odległości do 3 km

      Załącznik – oświadczenie klasa integracyjna

       

      • Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe)
      • Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły
      • W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.
      • Po zakończeniu prac komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
      • Rodzice / prawni opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają potwierdzenie woli przez system informatyczny lub pisemnie w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany.

      Załącznik – potwierdzenie woli

      • Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

       

      Rodzice/ prawni opiekunowie kandydatów, którzy nie zostali przyjęci mogą:

      • Złożyć wniosek do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
      • Wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
      • Złożyć do sądu administracyjnego skargę na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły.
     • Nauka stacjonarna dla klas 1-4 już od 14.02.2022 r. !

     • Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało, że:

      1. Nauka stacjonarna dla klas 5 - 8 wraca 21 lutego 2022r.

      2. Przestaje obowiązywać zasada wysyłania klas na kwarantannę po kontakcie z osobą zakażoną (uczniem czy nauczycielem).

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ireny Sendlerowej
    • sp2@oswiata-otwock.pl
    • sekretariat tel.(22) 779 32 32 sekretariat uczniowski tel. 605 834 956 sekretariat Dyrektora Szkoły tel. 605 834 900
    • ul. Poniatowskiego 47/49 05 - 400 Otwock NIP 5322071474 REGON 367997990 Poland
  • Galeria zdjęć

    brak danych
  • Facebook