•                                                                               

       

                Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2022/2023

    Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock w roku szkolnym 2022/2023.

    Zgodnie z harmonogramem rekrutacji 28 lutego 2022 roku o godz. 9.00 rozpoczyna się rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock. Rekrutacja prowadzona będzie elektronicznie, istnieje również możliwość złożenia wniosku w formie papierowej w placówce pierwszego wyboru.

    Szczegółowe informacje dostępne będą od 10 lutego 2022 roku na stronie Oświaty Miejskiej oraz w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock.

    Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2022/2023 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock.

    Harmonogram rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2022/2023

     

    Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2022/2023 do  publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock.

    Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

    od dnia

    do dnia

    Kontynuacja edukacji przedszkolnej

    Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na kolejny rok szkolny w przedszkolu, oddziale przedszkolnym, do którego uczęszcza dziecko.

    21.02.2022 r.

    25.02.2022 r.     do godz. 12:00

    Postępowanie rekrutacyjne

    Złożenie wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami
    i oświadczeniami.

    28.02.2022 r.  od godz. 9:00

    11.03.2022 r.     do godz. 15:00

    Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną.

    14.03.2022 r.

    25.03.2022 r.

    Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

    28.03.2022 r. godz. 12.00

    Obowiązek potwierdzenia przez rodziców wyboru konkretnego przedszkola, oddziału przedszkolnego w postaci pisemnej deklaracji.

    28.03.2022 r.

    01.04.2022 r.     do godz. 15:00

    Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

    04.04.2022 r. godz. 12.00

    Procedura odwoławcza

    W terminie 7 dni od dnia opublikowania listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

     

    W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

     

     

    od 05.04.2022 r.

     

    Terminy przeprowadzenia postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2022/2023 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock.

    Rodzaj czynności w postępowaniu uzupełniającym

    od dnia

    do dnia

    Złożenie wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami
    i oświadczeniami.

    23.05.2022 r.  od godz. 9:00

    03.06.2022 r.      do godz. 15:00

    Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną.

    06.06.2022 r.

    10.06.2022 r.

    Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

    13.06.2022 r. godz. 12:00

    Obowiązek potwierdzenia przez rodziców wyboru konkretnego przedszkola, oddziału przedszkolnego w postaci pisemnej deklaracji.

    13.06.2022 r.

    20.06.2022 r.      do godz. 15:00

    Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych
    i nieprzyjętych.

    21.06.2022 r. godz. 12:00

    Procedura odwoławcza.

    od 22.06.2022 r.

     

     

    Dokumenty do pobrania:

    Zasady_rekrutacji_do_przedszkoli_2022/2023.docx

    Wniosek-przedszkola-wzor.docx

    potwierdzenie_woli_zapisu.doc

    oswiadczenie_o_zamieszkaniu.docx

    oswiadczenie_o_wielodzietnosci.docx

    oswiadczenie_o_samotnym_wychowywaniu.docx

    kontynuacja_do_przedszkoli.doc

     

    Wzór wniosku (poza okresem rekrutacji):

    Wniosek-przedszkola.doc

    deklaracja_przedszkole_2022-2023_i_zasady_wnoszenia_oplat.doc

     

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ireny Sendlerowej
   • sekretariat tel.(22) 779 32 32 sekretariat uczniowski tel. 605 834 956 sekretariat Dyrektora Szkoły tel. 605 834 900
   • ul. Poniatowskiego 47/49 05 - 400 Otwock NIP 5322071474 REGON 367997990 Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Facebook