• OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE

   •  

    Uwaga!!!
     

    Dotyczy: uiszczenia opłaty za wyżywienie na dyżurze wakacyjnym
     

    Po uzgodnieniu z organem prowadzącym placówkę informujemy,
     że dzienna stawka żywieniowa w przedszkolu dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny wynosi 10,00 zł za 1 dzień.
    Rodziców prosimy o wpłatę ( 10,00 zł x ilość dni, w przypadku aktualnej karty R3+---> 5zł x ilość dni)
    w terminie do 29.04.2022r.
    na rachunek : 87 8001 0005 2001 0001 4599 0004.
    Nie wniesienie opłaty za żywienie dziecka w ustalonym terminie traktowane będzie, jako rezygnacja z miejsca w dyżurującej placówce.

     

     

    Uwaga!!!

     

    Po uzgodnieniu z organem prowadzącym placówkę informujemy,  że dzienna stawka żywieniowa w przedszkolu od 1 maja 2022 ulega zmianie i wynosi 10,00 zł za 1 dzień :
    Śniadanie – 3,00 zł
    Obiad – 5,00 zł
    Podwieczorek – 2,00 zł

    Numer konta do wpłat za dzienne wyżywienie dziecka w przedszkolu pozostaje bez zmian.

     

     

    OPŁATY ZA ŻYWIENIE

    Koszt posiłków za jeden dzień  od 1 maja 2022r. wynosi  -  10,00 zł

    Płatne z góry do 10 dnia danego miesiąca

    Płatność przelewem na konto bankowe numer 87 8001 0005 2001 0001 4599 0004

    Uprawnieni do korzystania z programu R3+ od dnia 1 października 2019 roku wpłacają kwotę o wartości 50% stawki żywieniowej i podają numer i datę ważności karty (podstawa prawna: Uchwała nr XVI/156/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 13 sierpnia 2019 roku).

    WAŻNE!!!   Prosimy o dostarczenie kopii ważnej karty R3+ do sekretariatu uczniowskiego.

     

    Opłata za miesiąc czerwiec wynosi 21dni x 10,00zł = 210,00zł ( z Kartą R3+ --->  21 dni x 5 zł= 105,00 zł)

    Opłata za miesiąc maj wynosi 20dni x 10,00zł = 200,00zł ( z Kartą R3+ --->  20 dni x 5 zł= 100,00 zł)

    Opłata za miesiąc kwiecień wynosi 20dni x 9,50zł = 190,00zł ( z Kartą R3+  95,00 zł)

    Opłata za miesiąc marzec wynosi 23dni x 9,50zł = 218,50zł ( z Kartą R3+  109,25 zł)

    Opłata za miesiąc luty wynosi 20dni x 9,50zł = 190,00zł ( z Kartą R3+  95,00 zł)

    Opłata za miesiąc styczeń wynosi 20dni x 9,50 zł = 190,00 zł + płatność za dni międzyświąteczne (naliczona indywidualnie na podstawie zadeklarowanej obecności dziecka w dniach 23.12-31.12).
    ( z Kartą R3+ 95,00 zł)

    Opłata za żywienie w miesiącu grudniu obejmuje dni od 1.12 - 22.12 i wynosi: 16 dni x 9,50zł = 152,00zł

    ( z Kartą R3+  76,00 zł)
    Opłata za dni miedzy świąteczne zostanie naliczona w miesiącu styczniu na podstawie zadeklarowanej przez Państwa obecności dziecka w dniach 23.12- 31.12.

    Opłata za miesiąc listopad wynosi 20dni x 9,50zł = 190,00zł ( z Kartą R3+  95,00 zł)

    Opłata za miesiąc październik wynosi 21dni x 9,50zł = 199,50zł ( z Kartą R3+  99,75 zł)

    Opłata za miesiąc wrzesień wynosi 22dni x 9,50zł = 209 zł ( z Kartą R3+  104,50 zł)

     

     

    OPŁATY ZA POBYT

    Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu (dotyczy dzieci w wieku 5 lat i młodsze) za każdą rozpoczętą godzinę w przedziale czasowym od godz.07:00 do godz.08:00 oraz od godz.13:00 do godz.17:30 wynosi 1zł.

    Płatność przelewem na konto bankowe numer 60 8001 0005 2001 0001 4599 0005.

     

    Szanowni Państwo informujemy, że w związku z wdrożeniem nowego systemu powiadomień Państwa o płatnościach w oddziałach przedszkolnych (za żywienie i pobyt) nie są rozdawane indywidualne paski z kwotami należnymi do zapłaty.

    Poniżej znajduje się plik, w którym widnieje kwota do uregulowania za żywienie i pobyt.

    Proszę zwrócić uwagę na grupę dziecka i indywidualny numer, który został przekazany Państwu.

     

    Rozliczenie_koncowe_PR_4.07.2022(2).pdf

     

    Szanowni Państwo, tabele z płatnościami są aktualizowane i zawierają ewentualne nadpłaty i niedopłaty z poprzedniego rozliczenia. Prosimy sugerować się tylko aktualną tabelą.

    W razie wątpliwości prosimy o kontakt pod nr: 605-834-956

     

    Uwaga!
    W związku z zamknięciem roku budżetowego 2021 konto rozliczeniowe za żywienie i pobyt  dzieci było zamknięte w dniach 22.12-31.12.2021r. Jeżeli w tym czasie zostały dokonane wpłaty, proszę zweryfikować, czy nie otrzymaliście Państwo zwrotu na swoje konto.


     

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ireny Sendlerowej
   • sp2@oswiata-otwock.pl
   • sekretariat tel.(22) 779 32 32 sekretariat uczniowski tel. 605 834 956 sekretariat Dyrektora Szkoły tel. 605 834 900
   • ul. Poniatowskiego 47/49 05 - 400 Otwock NIP 5322071474 REGON 367997990 Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Facebook