• DYŻUR WAKACYJNY

   • Dyżury wakacyjne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock w roku szkolnym 2020/2021.

                                          

     

    Poniżej publikujemy wykaz terminów dyżurów przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock w lipcu i sierpniu 2021 roku (tj. rok szkolny 2020/2021).

    Terminy pracy i przerwy w oddziałach poszczególnych placówek zostały uzgodnione przez dyrektorów placówek z Radami Rodziców.

    Funkcjonowanie placówek będzie dostosowane do aktualnych przepisów i wytycznych  dotyczących zagrożenia epidemicznego.

    W celu zapewnienia dzieciom i nauczycielom bezpieczeństwa, przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych nie będą prowadziły opieki dla dzieci z innych placówek bowiem przemieszczanie się dzieci między placówkami zwiększyłoby niebezpieczeństwo zarażenia wirusem COVID-19.

     

    Zarządzenie Nr 37/2021 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 03.03.2021 roku w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Otwock na rok szkolny 2020/2021.

    Poniżej publikujemy wykaz przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dyżurujących w okresie
    lipiec – sierpień 2021 rok.

    Dyzur_wakacyjny_terminy_dyzuru.doc

    Harmonogram_zapisu_dzieci_na_dyzur_2021.docx

    Zasady_organizacji_dyzuru_wakacyjnego_2021.docx

    karta_zgloszenia_2021.docx

     


     

     

     

     

     

     

     

    1. Rodzice dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny są zobowiązani uiścić opłatę za żywienie dziecka według stawki (9,50zł dziennie) w wysokości zgodnej z zadeklarowanym czasem pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej.

     

    2.  Opłatę za wyżywienie w czasie dyżuru wakacyjnego należy wnieść w terminie od 23 czerwca 2020 roku do 26 czerwca 2020 roku, na rachunek: 87 8001 0005 2001 0001 4599 0004. W treści przelewu należy wpisać  „opłata za żywienie na dyżurze wakacyjnym - imię i nazwisko dziecka”.

     

    3. Uprawnieni do korzystania z programu R3+ wpłacają kwotę o wartości 50% stawki żywieniowej i podają numer i datę ważności karty (podstawa prawna: Uchwała nr XVI/156/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 13 sierpnia 2019 roku).

     

     

           DYŻUR WAKACYJNY 2020

     

    Dyżury wakacyjne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock w roku szkolnym 2019/2020.

     

    Poniżej publikujemy wykaz terminów dyżurów przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock w lipcu i sierpniu 2020 roku (tj. rok szkolny 2019/2020).

    Terminy pracy i przerwy w oddziałach poszczególnych placówek zostały uzgodnione przez dyrektorów placówek z Radami Rodziców.

    Funkcjonowanie placówek będzie dostosowane do aktualnych przepisów i wytycznych  dotyczących zagrożenia epidemicznego.

    W celu zapewnienia dzieciom i nauczycielom bezpieczeństwa, przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych nie będą prowadziły opieki dla dzieci z innych placówek bowiem przemieszczanie się dzieci między placówkami zwiększyłoby niebezpieczeństwo zarażenia wirusem COVID-19.

     

    Zarządzenie Nr 163/2020  Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 08.06.2020 r.

    https://bip.otwock.pl/?bip=2&cid=1322&id=20005

     

    Poniżej publikujemy wykaz przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dyżurujących w okresie lipiec – sierpień 2020 rok.

     

    dyzur_wakacyjny_info_na_strone.docx

     

    zasady_organizacji_dyzuru_wakacyjnego_2020(1).docx


    UWAGA !!!!

     

     

    W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną  informacje  o dyżurze wakacyjnym otwockich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych  zostaną Państwu podane DO KOŃCA MAJA BIEŻĄCEGO ROKU

     

     

     

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     

     

    Szanowni Rodzice i Opiekunowie dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego!

     

    Uprzejmie informujemy, że w związku ze stanem epidemicznym w kraju ulega zmianie termin wydawania i przyjmowania kart zgłoszeń dziecka na dyżur wakacyjny do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

     

    Termin określony pierwotnie w harmonogramie zapisów na okres 23.03.2020r. – 10.04.2020r. jest nieaktualny i ulega zmianie

     

     

    ZAPISY NA DYŻUR ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ

    OD 15.05.2020- 05.06.2020


    Dyżury wakacyjne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock.

    Przedszkole / oddział przedszkolny w szkole podstawowej jako tzw. placówka nieferyjna funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący zgodnie z § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28lutego 2019 r., w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.

     

    Zarządzenie Nr 46/2020 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 24.02.2020 r.

    https://bip.otwock.pl/?bip=2&cid=1322&id=19574

    Poniżej publikujemy wykaz przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dyżurujących w okresie
    lipiec – sierpień 2020 rok.

     

    Lp.

    Placówka

    Adres

    Nr telefonu

    Termin dyżuru

    Ilość tygodni

    1.

    Przedszkole nr 3

    ul. Jodłowa 14

    22 779-29-84

    06-31.07.2020

    4

    2.

    Przedszkole nr 4

    ul. Dwernickiego 1

    22 779-32-73

    01-10.07.2020

    2

    3.

    Przedszkole nr 6

    ul. Kubusia Puchatka 28

    22 779-41-23

    01-10.07.2020

    2

    4.

    Przedszkole nr 10 „Leśne Skrzaty”

    ul. Kochanowskiego 6

    22 779-37-12

    13.07-07.08.2020

    4

    5.

    Przedszkole nr 12

    ul. Batorego 34

    22 779-51-01

    27.07-21.08.2020

    4

    6.

    Przedszkole nr 15

    ul. Majowa 44

    22 779-40-78

    27.07-14.08.2020

    3

    7.

    Przedszkole nr 16 „Grymuś”

    ul. Karczewska 27A

    22 779-54-11

    06-31.07.2020

    4

    8.

    Przedszkole nr 17

    ul. Czaplickiego 7

    22 779-50-40

    10-31.08.2020

    3

    9.

    Przedszkole nr 18 im. Kubusia Puchatka

    ul. Komunardów 4

    22 779-72-53

    17-31.08.2020

    2

    10.

    Przedszkole nr 20

    ul. Majowa 230

    22 779-71-68

    01-24.07.2020

    4

    11.

    Szkoła Podstawowa nr 1 im. W. Reymonta

    ul. Karczewska 14/16

    22 779-24-14

    27.07-14.08.2020

    3

    12.

    Szkoła Podstawowa nr 2 im. I. Sendlerowej

    ul. Poniatowskiego 47/49

    22 779-32-32

    17-31.08.2020

    2

    13.

    Szkoła Podstawowa nr 3 im. T. Morusa

    ul. Kościuszki 28

    22 788-64-61

    29.06-10.07.2020

    2

    14.

    Szkoła Podstawowa nr 6 im. M. E. Andriollego

    ul. Ambasadorska 1

    22 779-34-31

    17-31.08.2020

    2

    15.

    Szkoła Podstawowa nr 8 im. Gen. J. Filipowicza

    ul. Żeromskiego 235

    22 779-25-22

    29.06-10.07.2020

    2

    16.

    Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II

    ul. Narutowicza 275

    22 779-35-33

    17-31.08.2020

    2

    17.

    Szkoła Podstawowa nr 12 im. K. Makuszyńskiego

    ul. Andriollego 76

    22 779-38-44

    29.06-24.07.2020

    4

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ireny Sendlerowej
   • sp2@oswiata-otwock.pl
   • sekretariat tel.(22) 779 32 32 sekretariat uczniowski tel. 605 834 956 sekretariat Dyrektora Szkoły tel. 605 834 900
   • ul. Poniatowskiego 47/49 05 - 400 Otwock NIP 5322071474 REGON 367997990 Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Facebook